PROIZVODNI PROGRAM REFERENCE KONTAKT    zgodovina
  osnovni podatki
  kakovost

Kakovost

Že od samega začetka si prizadevamo za višjo kakovost proizvodov in poslovanja. Vse to pa uspešno dosegamo na podlagi sistematičnega dela in naporov, ki so temelj za dvig uspešnosti in odličnosti na vseh ravneh našega poslovanja. S časom, ko prizadevanja niso bila več dovolj smo uvedli v naš sistem mednarodne standarde, ki so se postopoma uvedli v vse veje poslovanja. Ta naša prizadevanja smo potrdili z uspešno opravljenim preverjanjem EAQF in uvrstitvijo v A skupino dobaviteljev za avtomobilsko industrijo (julij 1995 in junij 2001) ter pridobitvijo certifikata kakovosti ISO 9001 (december 1995 in julij 2002), v sodelovanju z našim partnerskim podjetjem.

 

Pro Meglič d.o.o., Dolenja Nemška vas 49, 8210 Trebnje, tel.: 07 304 4300, e: info@promeglic.si